EXOTERMNÍ PROSTŘEDKY

Izolační a exotermní prášek, jehož úkolem je zamezení vzniku dutin v odlitku, respektive snížit odvádění tepla.

Exothermic feeder mass

Odlučovače

Je prostředek k oddělování jader od jaderníků.

SIC 90 % 1-10 MM

SiC je prostředek ke zvýšení podílu křemíku a uhlíku v tavenině, k její stabilizaci a zajišťuje optimální jednotnou mikrostrukturu.

Lepidlo na jádra

Používá se k lepení jednotlivých částí jader v celek a k opravám zlomených částí forem a jader.

– Lepidlo pro jádra
– Lepidlo pro slévárenství
– Lepidlo pro slévárenský průmysl
– Lepidlo pro lepení jader
– Lepidlo pro lepení za studena
– Lepidlo pro výrobu forem a jader metodou Cold box
– Lepidlo výrobu forem a jader metodou Croning a CO2

Kontakt

Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid

There seems to be some errors. Please check all the fields.

SEND

Thank you. We will respond to you shortly