Slévárenské pomocné prostředky

zkontrolujte

Výroba jader

Jádra vyrábíme studeným (studeným boxem), horkým (Cronig) a anorganickým procesem.

zkontrolujte

Výroba křemenných písků

Pro slévárenství, výstavbu, sportovní hřiště, dětská hřiště, travní porosty, zahradnictví

zkontrolujte