Jsme podnik, který doslovně žije z přírody. Křemenný písek, který je naším hlavním výrobkem, se nachází bezprostředně v přírodě. K přírodě jsme zodpovědní a to co nám dává jí také vracíme. Všechny naše vlivy na životní prostředí jsou v rámci přijatelných mezí: hluk, emise do ovzduší a vypouštění do vody. Máme všechna potřebná ekologická povolení a pracujeme v souladu s požadavky standardu ISO 14001:2015.

Průběžně sanujeme výkopy. Vyrábíme syntetické materiály, které mají stejné charakteristiky jako autochtonní materiál. Slévárny nám náš písek vracejí, který pak přepracujeme a obohatíme ještě o jiné suroviny. Tak získáme materiál, který má odpovídající geomechanickou pevnost, aby mohl zajišťovat stabilitu terénu a svahů. Syntetický sanační materiál je hydraulicky vodivý a úrodný, takže jsou sanované povrchy pro zemědělství dokonce výhodnější než byly před zásahem.

V souladu s normami

Všechny naše aktivity jsou kontrolovány v souladu se standardem SIST ISO 9001:2015 pro systém řízení kvality, který zachováváme už od roku 1997 a standardem SIST EN 12 620:2002, 13139:2002 pro systém zajištění vnitřní kontroly výrobny agregátů pro beton a malty.

Pracovní podmínky se rok od roka lepší. V roce 2007 jsme dostali certifikát, který potvrzuje, že je náš systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s požadavky ISO 45001:2018.

 

Politika kvality

Svojí profesionalitou a spolehlivostí zajišťujeme kvalitní suroviny pro všechny slovinské a cizí slévárny, železárny a ocelárny. Protože chceme být úspěšní, trhu nabízíme propracované a technologicky dokonalé výrobky.

Management system

Zajistili jsme systém řízení (kvality, vnitřní kontroly, zacházení s životním prostředím a Zákoníku práce – VZPD), který zavazuje každého zaměstnance h kvalitní práci, splňování požadavků a přiměřenému vztahu k práci a životnímu prostředí.

Základní cíle naší politiky kvality, zacházení s životním prostředím a VZPD jsou:

 • oprávnit očekávání kupců a zainteresované veřejnosti,
 • odpovídat standardům,
 • být cenově konkurenceschopní,
 • být dostupní,
 • starat se o bezpečnost a zdraví při práci a o bezpečnost životního prostředí,
 • zmenšit vlivy na životní prostředí (prach, hluk, vzhled přírody),
 • zmenšit spotřebu energie, vody a odpadků,
 • co nejvíce odpadků přepracovat a užitečně je využít,
 • co nejrychleji a nejkvalitněji sanovat opuštěné výkopy,
 • zmenšovat rizika úrazů a zdravotních poruch na pracovišti,
 • stále zlepšovat pracovní podmínky,

pozornost pracovníkům

S přáním vyplnit očekávání našich zákazníků nezapomínáme na naše zaměstnance. Proto každému z nich věnujeme pozornost. Respektujeme vědomosti, snahu a nápady každého zaměstnance a neustále bereme do úvahy fakt, že kvalitou jsou především lidé a že je za kvalitu, zacházení s životním prostředím a za bezpečnou a zdravou práci zodpovědný každý jedinec.

Certificates

Sledujeme a splňujeme všechny ekologické zákonné požadavky a požadavky z oblasti Zákoníku práce a hornictví, což také vhodným způsobem dokazujeme.

 

Certificate: ISO 9001