Výroba jader nízkotepelným postupem

Podle cold box postupu vyrábíme jádra na jedenácti strojích. Směs se připravuje průběžně ze základního písku s aditivy pryskyřice, které jsou na bázi fenol-formaldehydu a polyuretanové pryskyřice. Na velikosti a náročnosti jádra záleží, kolik pryskyřice se dodá 0,7-1,0%. Po nastřelení pískové směsi do modelu se jádro zpevňuje zplyněným DMPA (dimethylpropylamin). Vyrobená jádra se očistí, většině se uřízne střelní držák a většinou se natřou. Na náročnosti a velikosti jádra záleží, zda je nátěr na bázi uhlíku, zirkon-silikátu nebo alumosilikátu. Nátěry jsou na bázi alkoholu nebo vody. Alkoholové se nespalují, jelikož se kvůli příliš vysoké teplotě poškodí povrch jádra. Stroje jsou moderně vybavené a ekologicky nezávadné, protože máme čistící zařízení pro neutralizování plynů ( aminu ).

zkontrolujte

Výroba jader vysokotepelným postupem

Pro výrobu jader VYSOKOTEPELNÝM POSTUPEM se používá obalený písek z vlastní výrobny, různé kvality, záleží na potřebách jádra. Jsme vybaveni na pěti stroji s různými velikostmi upínacích desek. Jelikož jsou některé stroje otočné, je možná výroba dutých a komplikovaných jader. Písek se v jaderníku zpevňuje do teploty 300°C, s různým časovým nastavením upevňování. Po výrobě se jádra očistí, podle potřeby natřou doma vyrobenými nátěry a vhodně zabalí. Takovým způsobem jsou jádra připravená pro přímé lití ve slévárně.

zkontrolujte

Anorganic

Anorganický výrobní proces patří k novějším výrobním procesům a je založen na anorganických látkách.

Anorganické pojivo a anorganická přísada se přidávají do písku, který je ve formě prášku nebo kapaliny. Pojivo je zásadité, s nízkou viskozitou, založené na vodě.

zkontrolujte