HISTORIE PODLE LET

 

1961

Získání Povolení o využívání křemenného písku (Dovoljenje za izkoriščanje kremenovega peska) č. 09/31/4-61

1964

Postavení skladiště surovin, dílny a laboratoře v závodě Ilpos. V závodě Peskokopi byla postavena sekce pro výrobu tlakové hmoty

1965

Postavena první sušárna křemenného písku a vyrobeno první zařízení pro výrobu obalené směsi v závodě Peskokopi, v závodě Ilpos otevřena sekce pro výrobu exotermních prostředků

1972

Postavení větší sušící peci a odprašovacího zařízení, nákup nové linie Fordath 2000 pro obalování směsi podle postupu croning.

1981

Postavení nové separace, sušárny a odpovídající infrastruktury, postavení sekcí kyselých hmot a malt, postavení čistícího zařízení separace

1982

Výroba regulačního zařízení plynovodu pro použití zemního plynu

1988

Postavení nového secího zařízení a druhé linie pro obalené směsi s čistícím zařízením

1990

Postavení nového čerpadla na potoce Drtijščica

1998

Vlastnická transformace podniku TERMIT na akciovou společnost

1999

Aktualizace linie pro obalené směsi Webac

2002

Začátek výroby jader podle postupu croning

2003

Postavena nová administrativní budova v osídlení Drtija

2005

Postavena filtrační lisa

2006

Postavení nové automatické balící linky

2008

Výroba jader podle postupu cold box -S přáním ubránit se před převzetím podniku a i nadále ochránit vlastnictví společnosti, jsme založili holdingovou společnost HOLTERMIT d.o.o. (s.r.o.)

2010

Zvětšení kapacity secího zařízení

2011

Postavení nové sušárny Allgaier

2012

Přestěhování výrobny závodu Ilpos do obce Moravče

2013

Šíření výrobních a skladovacích sekcí – Postavení nové 50 tunové silniční váhy, která nepotřebuje operátora

2014

Navýšení a rozšíření kapacity Croning a Cold Box jádrovny.

2015

Zahájení novostavby PSO (výrobně skladovacího objektu)