Smo podjetje, ki dobesedno živi od narave. Kremenov pesek, ki je naš glavni proizvod, se nahaja neposredno v naravi. Do narave se obnašamo odgovorno in ji to, kar nam daje, tudi vračamo. Vsi naši vplivi na okolje so v dovoljenih mejah: hrup, emisije v zrak in izpusti v vode. Imamo vsa potrebna okoljevarstvena dovoljenja in delujemo v skladu z zahtevami standarda ISO 14001:2015.

Sproti saniramo odkopne jame. Izdelujemo sintetične materiale, ki imajo enake karakteristike kot avtohtoni material. Livarne nam vračajo naš pesek, ki ga predelamo in obogatimo še z drugimi surovinami. Tako dobimo material, ki ima ustrezno geomehansko trdnost, da zagotavlja stabilnost terena in brežin. Sintetični sanacijski material je tudi hidravljično prevoden ter rodoviten, celo bolj kot je bil pred našim posegom.

v skladu s standardom

Vse naše aktivnosti so nadzorovane v skladu s standardom SIST ISO 9001:2015 za sistem vodenja kakovosti, ki ga vzdržujemo že od leta 1997 in standardom SIST EN 12 620:2002, 13139:2002 za sistem zagotavljanja notranje kontrole proizvodnje za agregate za beton in malte.

Delovni pogoji se iz leta v leto izboljšujejo. V letu 2007 smo dobili certifikat, ki potrjuje, da je naš sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu skladen z zahtevami ISO 45001:2018.

 

zagotavljamo kakovost

Politika kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu. S svojo strokovnostjo in zanesljivostjo zagotavljamo kakovostne surovine za vse slovenske in tudi tuje livarne, železarne in jeklarne. Ker želimo biti uspešni, trgu ponujamo dovršene in tehnološko izpopolnjene proizvode.

sistem vodenja

S svojo strokovnostjo in zanesljivostjo zagotavljamo kakovostne surovine. Ker želimo biti uspešni, trgu ponujamo dovršene in tehnološko izpopolnjene proizvode.
Vzpostavili smo sistem vodenja (kakovosti, notranje kontrole, ravnanja z okoljem in VZPD), ki zavezuje slehernega zaposlenega h kakovostnemu delu, izpolnjevanju zahtev ter ustreznemu odnosu do dela in okolja.

Temeljni cilji naše politike kakovosti, ravnanja z okoljem in VZPD so:
• upravičiti pričakovanja kupcev in zainteresirane javnosti,
• ustrezati standardom,
• biti cenovno konkurenčni,
• biti dosegljivi,
• dobavljati pod pogoji, ki zagotavljajo poslovni uspeh,
• skrbeti za varnost in zdravje pri delu in varstvo okolja,
• zmanjšati vplive na okolje (zaprašenost, hrup, izgled narave),
• zmanjšati porabo energije in vode,
• čim več odpadkov predelati in jih koristno uporabiti,
• čim hitreje in čim bolj kvalitetno sanirati opuščene odkopne prostore,
• zmanjševati tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare na delovnem mestu,
• stalno izboljševati delovne pogoje,
• nuditi ustrezno psihosocialno okolje za vse zaposlene na vseh nivojih.

pozornost delavcem

V želji, da bi izpolnili pričakovanja naših kupcev, pa ne pozabljamo na naše delavce. Spoštujemo znanje, prizadevanje in ideje slehernega zaposlenega in nenehno upoštevamo, da smo kakovost predvsem ljudje in da je za kakovost, ravnanje z okoljem ter varno in zdravo delo odgovoren vsak posameznik. Najvišje vodstvo se obvezuje k nenehnemu izboljševanju učinkovitosti sistema vodenja in s tem Termitu d.d. omogoča varno in boljšo prihodnost.

Vsi zaposleni se popolnoma zavedamo in razumemo politiko vodenja. Spremljamo in izpolnjujemo vse okoljevarstvene zakonodajne zahteve in zahteve zakonodaje s področja VZPD in rudarstva in to tudi na primeren način dokazujemo. Pri  tematikah povezanih z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu se posvetujemo z delavci in delavskim zaupnikom in z njimi sodelujemo.

Certifikati

Spremljamo in izpolnjujemo vse okoljevarstvene zakonodajne zahteve in zahteve zakonodaje s področja VZPD in rudarstva in to tudi na primeren način dokazujemo.

 

Certifikat: ISO 9001