ZGODOVINA PO LETIH

 

1960

Ustanovitev podjetja.

1961

Pridobitev Dovoljenja za izkoriščanje kremenovega peska št. 09/31/4-61.

1965

Postavljena prva sušilnica in izdelana prva naprava za proizvodnjo oplaščenega peska.

1972

Postavitev večje sušilne peči in odpraševalne naprave, nakup nove linije Fordath 2000 za oplaščevanje peska po croning postopku.

1988

Zgrajena nova sejalnica in druga linija za oplaščene peske s čistilnimi napravami.

1998

Lastninsko preoblikovanje podjetja TERMIT v delniško družbo.

1999

Posodobitev linije za oplaščene peske Webac.

2002

Pričetek izdelave jeder po croning postopku.

2003

Sprememba sedeža družbe.

2008

Izdelava jeder po cold box postopku. Ustanovitev družbe HOLTERMIT.

2012

Preselitev proizvodnje obrata Ilpos v Moravče.

2015

Pričetek novogradnje PSO (proizvodno skladiščnega objekta)..

2017

Otvoritev Poslovno skladiščnega objekta in pričetek obratovanja.