Veziva

Veziva so uporabna za manjša popravila in obzidave talilnih in livnih peči.

SILVEZ B
SILVEZ
SILVEZ 21
SILVEZ 15
SILVEZ 7
MUGOL MASA

preglejte

Premazi

preglejte

Obdelava taline

Rafinacije

SILEXSIL A
SILEXIL P
RAFILIT S

Odplinjevanje

DEGASOLIT BDK
DEGASOLIT P

Druga pomožna sredstva

ERGON-ČIŠČENJE

preglejte

Ostala pomožna sredstva

Lepila, naogljičevalci, ločilci, eksotermna sredstva…

preglejte