Silikátová pojiva

Pojiva pro pískové směsi jsou vyrobena na základě silikátů a používají se k výrobě forem a jader procesem CO2 a esterem. Kromě toho je možné je použít i k menším opravám a vyzdívkám tavících a licích pecí.

Silicate binders

zkontrolujte

Nátěry

Žáruvzdorné nátěry se ve slévárnách ocelové, šedé a nodulární litiny a barevných kovů používají k natírání pískových jader a forem. Účelem nátěru je překrýt pískový nerovný porézní povrch, zajistit hladký povrch odlitku a zabránit penetraci taveniny a umožnit dobré oddělení odlitku. Nátěry se nanášejí různými způsoby, jako je potápění, stříkání, oblévání a kartáčování, v závislosti na výrobním procesu.

zkontrolujte

Zpracovani taveniny

Prostředky na čištění strusky, pece, odplyňování a vázání nečistot, …

zkontrolujte

Ostatní pomocné prostředky

zkontrolujte