Za livarstvo

proveravati

Za građevinarstvo

U građevinarstvu, kvarcni pesak se koristi za izradu opločnika, maltera, betona, epoksidnih podova, fugovanja popločanih površina, građevinskih lepkova, peskiranja, kao aditiva, itd.
Pakovanje: u vrećama od 25 kg i u rasutom stanju.

proveravati

Za sportska igrališta

Obrađujemo kvarcni pesak za fudbalska igrališta, golf igrališta, teniske terene na veštačkim travnjacima, za odbojku na pijesku i konje.

proveravati

Kvrcni peskovi za travnate površine

proveravati

Kvarcni peskovi za povrtlarstvo

proveravati

Pesak (mivka) za dečja igrališta

proveravati