Izrada jezgara po hladnom postupku

Jezgra po cold box postupku izrađujemo na jedanaest mašine. Jezgrarska mešavina se priprema svaki put iz osnovnog peska sa dodacima smole, koje su nabazi fenolformaldehida i poliuretanske smole. Ovisno od veličine i zahtevnosti jezgra smoli se dodaje 0,7 – 1,0 %. Nakon upucavanja mešavina se produvava sa gasom DMPA (dimetilpropil amin). Gotova jezgra se nakon toga čiste od srhova,većinom se odreže nastavak za upucavanje i u većini slučajeva premazuju. Vezano za zhtevnost i veličinu jezgara premaz je na bazi ugljenika,cirkonsilikata ili alumosilikata. Premazi su na bazi alkohola ili vode. Akoholni se ne pale, jer se oštećuje površina jezgra zbog visoke temperature. Mašine su savremeno opremljene i ekološki bezbedne, jer poseduju uređaj za neutralizaciju gasova (amin).

proveravati

Izgrada jezgara po toplom postupku

Za izradu jezgara po toplom (VRUĆEM) postupku koristi se obloženi pesak iz vlastite proizvodnje,različitih kvaliteta, zavisno od zahteva jezgra. Posedujemo instalirano na pet mašina, različitih dimenzija vodećih ploča. Ukoliko su zahtevi kuapaca takvi postoji mogućnost izrade šupljih (na okretnoj) i kompliciranih jezgara. Pesak se u jezgreniku zagreje do temperature 300 oC, sa različitim vremenima zadržavanja. Nakon izrade jezgra se čiste od srhova, po potrebi premazuju sa kod nas izrađenim premazom i pažljivo i bezbedno pakuju. Tako su jezgra pripremljena za direktno ulaganje u kalupe u livnicama.

proveravati

Anorganic

Anorganski proizvodni proces je jedan od novijih procesa proizvodnje jezgara i baziran je na anorganskim supstancama.

Anorganskom vezivu i anorganskom aditivu dodaje se pijesak, koji je u obliku praha ili tečnosti. Vezivo je bazno, niske viskoznosti, na bazi vode.

proveravati