Za livarstvo

proveravati

Za građevinarstvo

U građevinarstvu, kvarcni pesak se koristi za izradu opločnika, maltera, betona, epoksidnih podova, fugovanja popločanih površina, građevinskih lepkova, peskiranja, kao aditiva, itd.
Pakovanje: u vrećama od 25 kg i u rasutom stanju.

proveravati

Za sportska igrališta

Obrađujemo kvarcni pesak za fudbalska igrališta, golf igrališta, teniske terene na veštačkim travnjacima, za odbojku na pijesku i konje.

proveravati

Pijesak za konjska trkališta

Mokar separiran kvarcni pijesak, idealan je za izradu konjskih trkališta.

proveravati

Kvrcni peskovi za travnate površine

proveravati

Kvarcni peskovi za povrtlarstvo

proveravati

Pesak (mivka) za dečja igrališta

proveravati