PIJESAK ZA BETON

Mokri sitan pijesak za završne radove u građevinarstvu

Granulacija: 0,063 – 0,71 mm (MAP-1)

Mokri separirani kremenovi peski

Granulacije:

 • 0,063 – 0,355 mm (MAP-5)
 • 0,063 – 0,71 mm (MAP-1)
 • 0,355 – 3,0 mm (MP-4)
 • 0,125 – 1,4 mm (MP-1/G)
 • 0,0 – 0,355 mm (MP-2)

Za izjavu o sukladnosti molimo nazovite na tel. broj 01/724-76-49

PIJESAK ZA MALTERE I ZAVRŠNE RADOVE

Vlažni pijesak za završne radove u građevinarstvu

Granulacija: 0,063- 0,71 mm – (MAP-1)

Vlažni pijesak upotrebljavamo kao dodatak za izradu zidnih maltera i za unutrašnje i vanjsko uređenje zidova.

Pakovanje: u vreče po 25 kg i rasutom stanju.

PIJESAK ZA IZGRADU BETONSKIH ELEMENATA GAZIŠTA

Mokri separirani kvarcni pijesak.

Granulacija:

 • 0,09 – 1,4 mm (MP-MIX)

PIJESAK ZA IZGRADU EPOKSI GAZIŠTA

Suhi separirani kvarcni pijesak.

Granulacije:

 • 0,125 – 0,50 mm (MSP-30)
 • 0,18 – 0,71 mm (MSP-50)
 • 0,125 – 1,4 mm (MP-1G/S)
 • 0,355 – 3,0 mm (MP-4/S)

Pijesak je idealan za pripremu epoksidnih maltera i gazišta.

Pakovanje: u vreče po 25 kg i rasutom stanju.

PIJESAK ZA FUGIRANJE

Suha mivka.

Granulacija: 

 • 0,063 – 0,71 mm (MAP-1/S)

Suhi pijesak.

Pakovanje: u vreče po 25 kg i rasutom stanju.

PIJESAK ZA GRAĐEVINSKE LJEPILA

Suhi separirani kvarcni pijesak.

Granulacije:

 • 0,063 – 0,355 mm (MAP-5/S)
 • 0,063 – 0,71 mm (MAP-1/S)

Upotrebljavamo ga kao dodatak za izradu građevinskih ljepila.

Pakovanje: u vreče po 25 kg i rasutom stanju.

PIJESAK ZA FUGIRNE MASE

Suhi separirani prosijani kvarcni pijesak.

Granulacije:

 • 0,0 – 0,25 mm (MP-0/S)
 • 0,0 – 0,18 mm (MSP-15)

Pijesak upotrebljavamo kao punilo kod izrade svih vrsta masa za fugiranje.

Pakovanje: u vreče po 25 kg i rasutom stanju.

PIJESAK ZA PIJESKARENJE

Suhi separirani prosijani kvarcni pijesak.

Granulacije:

 • 0,125 – 0,50 mm (MSP-30)
 • 0,18 – 0,71 mm (MSP-50)
 • 0,125 – 1,4 mm (MP-1G/S)

Upotrebljava se za pijeskarenje metalnih i nemetalnih površina.

Pakovanje: u vreče po 25 kg i rasutom stanju.

KAO PUNILO ZA BOJE

Suhi separirani kvarcni pijesak.

Granulacije:

 • 0,0 – 0,25 mm (MP-0/S)
 • 0,0 – 0,18 mm (MSP-15)
 • 0,0 – 0,355 mm (MAP-5/S)

PIJESAK ZA ZASIPANJE

Otpadni kvarcni pijesak.

Granulacija: 0,0 – 0,355 mm  (MP-2)

Pijesak se koristi za zasipavanje vodova(elektrovodova, plinovodova, vodovodnih cijevi, telefonskih vodova).

Pakovanje: U vreće po 25 kg i u rasutom stanju

Opis polaganja kabla:

 • Sa strane i dolje je najprije postavljena tkanina (filc)
 • Podloga ispod kabla je urađena sa našom glinom MKG
 • Slijedi sada zasipanje kabla sa našim kvarcnim pijeskom.

Kontakt

Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid

There seems to be some errors. Please check all the fields.

SEND

Thank you. We will respond to you shortly