Današnjo novinarsko konferenco Občine Moravče in Ljudske iniciative Moravče (LIM), ki je potekala v Ljubljani obžalujemo. Po naročilu neodvisnega vzorčenja in analiz s strani Ministrstva za okolje in prostor (MOP) smo Občino Moravče večkrat pozvali, da se vzdrži enostranskih aktivnosti s katerimi še dodatno povečuje dvom in zaskrbljenost med občani in počaka na rezultate analiz, ki jih je naročil MOP. Prepričani smo, da bodo te neodvisne analize, pri katerih so sodelovali tudi predstavniki LIM najbolj kredibilen pokazatelj stanja na terenu.

Današnje novinarske konference zato ne moremo razumeti v drugačnem smislu, kot zgolj še eno v nizu provokacij ter stopnjevanja pritiska tako na Termit, kot tudi na MOP in izvajalce analiz, z željo, da se analize izvedejo na način, da MOP ne bi imel pravne podlage za odškodninsko tožbo zoper Občino Moravče, katero je ob naročilu analiz obljubil nekdanji minister Jure Leben, v primeru krive prijave.

Tudi analize, ki jih je občina Moravče na pobudo LIM nedavno naročila so bile po našem mnenju namenjene povečevanju dvoma med občani. Ne vemo kakšnemu drugemu namenu bi te analize lahko služile, še posebej ne v obdobju, ko pričakujemo neodvisne analize NLZOH, ki jih je naročil nekdanji Minister za okolje.

Očitke, da so predstavniki Termita preprečevali sodelovanje LIM pri vzorčenju odločno zanikamo, kar lahko potrdijo tudi predstavniki MOP in izvajalca analiz, ki so bili prisotni na terenu. Prav tako odločno zavračamo očitke, da so predstavniki Termita določali mesta vzorčenja. Ne zgolj, da so predstavniki LIM sodelovali pri mestih vzorčenja, MOP je na njihovo pobudo še povečal število vzorčnih mest ter dosegel, da so bili vzeti tudi vzorci vode in to kljub temu, da slednje v projektni nalogi, ki je bila podlaga za vzorčenje ni bila predvidena. Ob tem bi želeli poudarit, da v Termitu ne nasprotujemo vzorčenju vode, želimo zgolj poudariti, da se je vzorčenje in analiza neprestano prilagala željam LIM, zato resnično ne moremo razumeti današnjih navedb z novinarske konference. To, da so predstavniki LIM določili končna mesta vzorčenja in se z vzorčnimi mesti strinjali, je navedeno tudi na uradnem zapisniku, ki ga je pripravil MOP,  podpisali pa tudi predstavniki LIM.

Termit je družbeno odgovorno podjetje, ki spoštuje vsa izdana okoljevarstvena dovoljenja ter vso relevantno zakonodajo, zato kategorično zavrača navedbe o kršitvah slovenske zakonodaje.

Termit na območju sanacije vgrajuje sanacijske materiale, ki jih izdeluje iz inertnih in nenevarnih odpadkov. Termit sprejema zgolj inertne in nenevarne odpadke, za katera ima ustrezna okoljevarstvena dovoljenja izdana s strani ARSO.  Postopek sprejema odpadkov poteka nadzorovano in v skladu z najvišjimi standardi. Vsaka pošiljka je večkrat prekontrolirana, prvič s strani sprejemno-odpremne službe, ki preveri ustreznost dokumentacije ter pošiljko stehta. V drugi fazi sledi kontrola samega materiala, ki ga opravi rudarski nadzornik. Po opravljenem pregledu se material sprejme in skladišči v zato pripravljenih boksih, ki pa niso na mestu vgradnje, temveč na lokaciji, ki jo določa okoljevarstveno dovoljenje. Šele po ustrezni predelavi in ponovni analizi se material vgradi na sanacijsko območje.

Odločno zanikamo navedbe župana občine Moravče, da Termit na območju sanacije odlaga nevarne odpadke, med katerimi naj bi bili tudi azbest in olja. Termit na območju sanacije vgrajuje zgolj tiste materiale za katere ima ustrezna dovoljenja, kar potrjujejo tudi vse opravljene analize in inšpekcijski nadzori, ki nepravilnosti niso ugotovili.

 

Moravče, 13.5.2019                                                                                                                                                                                                 Alenka Pavlin, svetovalka uprave

 

Sporočilo si lahko pogledate, ali prenesete tudi v PDF obliki.