Spoiwa

Spoiwa do mieszanek piaskowych są wytwarzane na bazie krzemianów i są wykorzystywane do wytwarzania formy i jąder za pomocą procesu CO2 i procesu estrowego. Ponadto są one również przydatne do drobnych napraw i powłok pieców topialnych i odlewniczych.

Silicate binders

sprawdzić

Powłoki

Powłoki ogniotrwałe stosuje się w odlewniach stali, żeliwa szarego i sferoidalnego oraz metali nieżelaznych do powlekania rdzeni piaskowych i form. Celem powłoki jest pokrycie piaskowej nierównej porowatej powierzchni, zapewnia ona gładką powierzchnię odlewu i zapobiega przenikaniu stopu oraz pozwala na dobre oddzielenie odlewu. Powłoki dotyczą różnych trybów, takich jak zanurzanie, wtryskiwanie, zwilżanie i szczotkowanie, w zależności od procesu produkcyjnego.

sprawdzić

Obróbka stopu

Środki czyszczące do żużla, pieców, odgazowania i wiązania zanieczyszczeń, …

sprawdzić

Inne środki pomocnicze

sprawdzić