Jesteśmy przedsiębiorstwem, które dosłownie funkcjonuje dzięki przyrodzie. Piasek kwarcowy, będący naszym głównym produktem, znajduje się bezpośrednio w naturze. Jesteśmy odpowiedzialni wobec środowiska i to, co ono nam daje, staramy się zwracać. Wpływamy na środowisko w wyznaczonych granicach: hałasu, emisji do powietrza i spuszczania wody. Mamy wszystkie niezbędne pozwolenia i działamy zgodnie z wymaganiami standardu ISO 14001.

Na bieżąco rekultywujemy odkopy. Produkujemy syntetyczne materiały, których właściwości są identyczne jak właściwości wyekscerpowanych materiałów. Zwrócony przez odlewnie piasek jest przetwarzany i wzbogacany innymi surowcami. W ten sposób otrzymujemy materiał o odpowiedniej trwałości geomechanicznej, zapewniający stabilność terenu i zboczy. Ponadto syntetyczny materiał do rekultywacji dobrze przewodzi wodę oraz jest urodzajny, dlatego rekultywowane powierzchnie są dla rolnictwa lepsze niż przed pobraniem materiału.

Zgodnie z normami

Cała nasza działalność jest kontrolowana zgodnie ze standardami SIST ISO 9001:2008 w przypadku systemu zarządzania jakości utrzymywanego przez nas od 1997 roku oraz SIST EN 12 620:2002 i 13139:2002 w przypadku systemu wewnętrznej kontroli produkcji, dla agregatów do betonu i zapraw

Warunki pracy polepszają się z roku na rok. W 2007 roku otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający, że nasz system bezpieczeństwa i higieny pracy jest zgodny z wymaganiami OHSAS 18001.

Oprócz zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, zadbaliśmy także o bezpieczeństwo naszych klientów. Coroczne analizy słoweńskiego Instytutu Ochrony Zdrowia Kranj wykazują, że nasz piasek do placów zabaw jest odpowiedni dla dzieci. Analiza wykazała, że wartości odpowiadają westfalskim zaleceniom dla placów zabaw i wymogom Instytutu Ochrony Zdrowia Republiki Słowenii

Polityka jakości

Dzięki profesjonalizmowi i niezawodności zarówno słoweńskim, jak i zagranicznym odlewniom, hutom żelaza i stali możemy zagwarantować wysoką jakość surowców. Ponieważ pragniemy odnieść sukces, na rynku oferujemy jedynie doskonałe produkty o wysokiej jakości.

Management system

Wprowadziliśmy system zarządzania (jakością, kontrolami wewnętrznymi, ochroną środowiska i BHP) zobowiązujący każdego pracownika do rzetelnej pracy, wypełniania zadań oraz odpowiedniego stosunku do pracy i środowiska.

Podstawowymi celami naszej polityki jakości, ochrony środowiska i PBH są:

 • spełnianie oczekiwań klientów i opinii publicznej,
 • odpowiadanie standardom,
 • konkurencyjność cenowa,
 • dostępność,
 • dostawy w warunkach gwarantujących sukces handlowy,
 • troska o bezpieczeństwo i zdrowie podczas pracy oraz o ochronę środowiska,
 • zmniejszanie wpływu na środowisko (hałas, pyły, wygląd przyrody),
 • zmniejszenie zużycia energii, wody i odpadów
 • recycling jak największej ilości odpadów oraz ich powtórne użycie,
 • jak najszybsza i najlepsza rekultywacja opuszczonych piaskowni,
 • zmniejszanie ryzyka uszkodzeń ciała w miejscu pracy,
 • ciągłe polepszanie warunków pracy,
 • oferta odpowiedniego środowiska pracy dla wszystkich pracowników na wszystkich poziomach.

attention to workers

hcąc spełnić oczekiwania naszych klientów, nie zapominamy o naszych pracownikach. Dlatego poświęcamy uwagę każdemu pracownikowi. Szanujemy wiedzę, starania i pomysły każdego zatrudnionego i nieustannie pamiętamy o tym, że jakość tworzą przede wszystkim ludzie, jak również o tym, że za jakość, troskę o środowisko oraz bezpieczną i higieniczną pracę odpowiedzialna jest każda osoba.

Certificates

Wprowadzamy i spełniamy wszystkie wymagania prawne związane z ochroną środowiska, BHP i górnictwem, co udowodniamy w odpowiedni sposób.