Jesteśmy przedsiębiorstwem, które dosłownie funkcjonuje dzięki przyrodzie. Piasek kwarcowy, będący naszym głównym produktem, znajduje się bezpośrednio w naturze. Jesteśmy odpowiedzialni wobec środowiska i to, co ono nam daje, staramy się zwracać. Wpływamy na środowisko w wyznaczonych granicach: hałasu, emisji do powietrza i spuszczania wody. Mamy wszystkie niezbędne pozwolenia i działamy zgodnie z wymaganiami standardu ISO 14001:2015.

Na bieżąco rekultywujemy odkopy. Produkujemy syntetyczne materiały, których właściwości są identyczne jak właściwości wyekscerpowanych materiałów. Zwrócony przez odlewnie piasek jest przetwarzany i wzbogacany innymi surowcami. W ten sposób otrzymujemy materiał o odpowiedniej trwałości geomechanicznej, zapewniający stabilność terenu i zboczy. Ponadto syntetyczny materiał do rekultywacji dobrze przewodzi wodę oraz jest urodzajny, dlatego rekultywowane powierzchnie są dla rolnictwa lepsze niż przed pobraniem materiału.

Zgodnie z normami

Cała nasza działalność jest kontrolowana zgodnie ze standardami SIST ISO 9001:2015 w przypadku systemu zarządzania jakości utrzymywanego przez nas od 1997 roku oraz SIST EN 12 620:2002 i 13139:2002 w przypadku systemu wewnętrznej kontroli produkcji, dla agregatów do betonu i zapraw

Warunki pracy polepszają się z roku na rok. W 2007 roku otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający, że nasz system bezpieczeństwa i higieny pracy jest zgodny z wymaganiami ISO 45001:2018.

 

Polityka jakości

Dzięki profesjonalizmowi i niezawodności zarówno słoweńskim, jak i zagranicznym odlewniom, hutom żelaza i stali możemy zagwarantować wysoką jakość surowców. Ponieważ pragniemy odnieść sukces, na rynku oferujemy jedynie doskonałe produkty o wysokiej jakości.

Management system

Wprowadziliśmy system zarządzania (jakością, kontrolami wewnętrznymi, ochroną środowiska i BHP) zobowiązujący każdego pracownika do rzetelnej pracy, wypełniania zadań oraz odpowiedniego stosunku do pracy i środowiska.

Podstawowymi celami naszej polityki jakości, ochrony środowiska i PBH są:

 • spełnianie oczekiwań klientów i opinii publicznej,
 • odpowiadanie standardom,
 • konkurencyjność cenowa,
 • dostępność,
 • dostawy w warunkach gwarantujących sukces handlowy,
 • troska o bezpieczeństwo i zdrowie podczas pracy oraz o ochronę środowiska,
 • zmniejszanie wpływu na środowisko (hałas, pyły, wygląd przyrody),
 • zmniejszenie zużycia energii, wody i odpadów
 • recycling jak największej ilości odpadów oraz ich powtórne użycie,
 • jak najszybsza i najlepsza rekultywacja opuszczonych piaskowni,
 • zmniejszanie ryzyka uszkodzeń ciała w miejscu pracy,
 • ciągłe polepszanie warunków pracy,
 • oferta odpowiedniego środowiska pracy dla wszystkich pracowników na wszystkich poziomach.

attention to workers

hcąc spełnić oczekiwania naszych klientów, nie zapominamy o naszych pracownikach. Dlatego poświęcamy uwagę każdemu pracownikowi. Szanujemy wiedzę, starania i pomysły każdego zatrudnionego i nieustannie pamiętamy o tym, że jakość tworzą przede wszystkim ludzie, jak również o tym, że za jakość, troskę o środowisko oraz bezpieczną i higieniczną pracę odpowiedzialna jest każda osoba.

Certificates

Wprowadzamy i spełniamy wszystkie wymagania prawne związane z ochroną środowiska, BHP i górnictwem, co udowodniamy w odpowiedni sposób.

 

Certificate: ISO 9001