HISTORIA W CIĄGU LAT

 

1961

Otrzymanie Pozwolenia na wykorzystywanie piasku kwarcowego nr 09/31/4-61

1964

Budowa składu surowców, warsztatu i laboratorium w zakładzie Ilpos. • W zakładzie Peskokopi wybudowano dział produkcji masy.

1965

W zakładzie Peskokopi zbudowano pierwszą suszarnię do piasku kwarcowego oraz wykonano pierwsze urządzenie do produkcji piasku otoczonego, w zakładzie Ilpos otwarto dział produkcji środków ekotermicznych

1972

Postawienie większego pieca do suszenia oraz urządzenia usuwającego pył, zakup nowej linii Fordath 2000 do otaczania piasku wg procesu croning

1981

Postawienie nowego separatora i suszarni wraz z infrastrukturą, budowa działu kwaśnych mas i zapraw, postawienie urządzeń czyszczących separację

1982

Wykonanie urządzenia regulującego na gazociągu do gazu ziemnego

1988

Budowa nowej przesiewni i drugiej linii do otaczania piasku wraz z urządzeniami czyszczącymi

1990

Budowa nowego miejsca poboru na potoku Drtijščica

1998

Zmiana przedsiębiorstwa TERMIT w spółkę akcyjną

1999

Przysposobienie linii do piasków otoczonych Webac

2002

Początek produkcji rdzeni wg procesu croning

2003

Budowa nowego budynku administracyjnego w Drtiji

2005

Budowa ściskarki filtrowej

2006

Postawienie nowej automatycznej linii pakowniczej

2008

Making kernels by the cold box procedure. Establishment of HOLTERMIT.

2008

Wykonanie rdzeni wg procesu cold box -Pragnąc uniknąć przejęć i zachować własność spółki, stworzyliśmy spółkę holdingową HOLTERMIN d.o.o.

2010

Zwiększenie objętości przesiewni

2011

Budowa nowej suszarni Allagaier

2012

Przeniesienie produkcji zakładu Ilpos w Moravče

2013

Powiększenie działów produkcji i składowania – Wbudowanie nowej bezdotykowej 50 tonowej wagi drogowej.

2014

Wzrost i rozbudowa zdolności produkcyjnych rdzeni Croning i Cold Box

2015

Rozpoczęcie budowy nowego OPM (obiektu produkcyjno-magazynowego)