Mi smo poduzeće , koje doslovno živi od prirode .Kvarcni pijesak, koji je naš glavni proizvod, nalazi se neposredno u prirodi. Prema prirodi se odgovorno odnosimo i to tako, što nam daje, također joj vraćamo. Svi naši utjecaji na okolinu su u granicama dozvoljenog: buka, emisija u zrak i ispusti u vode .Posjedujemo sve dozvole za siguran rad u odnosu na okolinu i radimo u skladu sa zahtjevima standarda ISO 14001:2015.

Svaki put, odmah saniramo rudne jame. Proizvodimo sintetske materijale, koji posjeduju jednake karakteristike kao autohtoni materijal. Ljevaonice nam vraćaju naš pijesak, kojeg prerađujemo i obogatimo još sa drugim sirovinama .Tako dobiveni materijal, koji ima primjerenu geomehaničku čvrstoču, da garantira stabilnost terena i bregova. Sintetski sanacijski materijal je vodo propustan te plodonosan, tako da su sanirane površine dobre za ratarstvo, kao što su bile prije eksploatacije pijeska.

u skladu sa standardom

Sve naše aktivnosti su pod kontrolom u skladu sa standardom SIST ISO 9001:2015 za sistem vođenja kontrole, koje ga posjedujem od 1997.godine i standardom SIST EN 12 620:2002, 13139:2002 za sistem osiguranja unutrašnje kontrole proizvodnje za beton i maltere.

Radni uvjeti se iz godine u godinu poboljšavaju. U 2007.godini dobili smo certifikat, koji potvrđuje, da je naš sistem vođenja sigurnosti i zdravlja pri radu usklađen sa zahtjevima ISO 45001:2018.

 

jamčimo kvalitetu

Politika kvaliteta, gospodarenje sa okolinom te sigurnos i zdravlja na radu sa svojom stručnošću i pouzdanošću garantiramo kvalitetne sirovine za sve slovenske i druge ljevaonice, Željezare i čeličane. Ukoliko želimo biti uspješni i, tržištu tu nudimo gotove i tehnološki usavršene proizvode.

sistem vodenja

Uspostavili smo sistem vođenja (kvaliteta, unutrašnje kontrole, gospodarenja sa okolinom i VZPD), koji obavezuje svakog zaposlenoga na kvalitetan rad, ispunjavanje zahtjeva te odgovornom odnosu prema radu i okolini.

Osnovni ciljevi naše politike kvaliteta, gospodarenja sa okolinom i VZPD su:

 • upravičiti pričakovanja kupcev in zainteresirane javnosti,
 • ustrezati standardom,
 • biti cenovno konkurenčni,
 • biti dosegljivi,
 • dobavljati pod pogoji, ki zagotavljajo poslovni uspeh,
 • skrbeti za varnost in zdravje pri delu in varstvo okolja,
 • zmanjšati vplive na okolje (zaprašenost, hrup, izgled narave),
 • zmanjšati porabo energije, vode in odpadkov,
 • čim več odpadkov predelati in jih koristno uporabiti,
 • čim hitreje in čim bolj kvalitetno sanirati opuščene odkopne prostore,
 • zmanjševati tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare na delovnem mestu,
 • stalno izboljševati delovne pogoje,,
 • nuditi ustrezno psihosocialno okolje za vse zaposlene na vseh nivojih.

pažnja radnicima

U želji , da bi ispunili očekivanja naših kupaca, također ne zaboravljamo na naše zaposlene radnike .Zato posvećujemo pažnju svakom našem radniku. Poštivamo znanje, trud i ideje svakog zaposlenog i stalno naglašavamo, da su kvaliteta ljudi i da je za kvalitetu , gospodarenje sa okolinom te siguran i zdrav rad odgovoran svaki pojedinac.

Certifikati

Nadgledamo i ispunjavamo sve zakone o zaštite okoline i zahtjeve iz zakonodavsta sa područja VZPD i rudarstva i to takođe na odgovarajući način dokazujemo.

 

Certifikat: ISO 9001