POVIJEST PO GODINAMA

 

1961

Dobivena Dozvola za eksploataciju kvarcnog peska br. 09/31/4-61

1964

Izgradnja skladišta sirovina, radionice i laboratorije u pogonu Ilpos.

1965

Postavljena prva sušara za kvarcni pesak i izrađena prva mašina za izradu obloženog peska u pogonu Peskokopi,a u pogonu Ilpos otvoreno odelenje za proizvodnju egzotermnih sredstava.

1972

Instalirana sušara većeg kapaciteta i uređaj za otprašivanje, kupovina nove linije Fordath 2000 za oblaganje peska po croning postupku.

1981

Instaliranje nove separacije,sušare sa pripadajućom infrastrukturom, izgradnja odelenja za kisele mase i maltere, instaliranje uređaja za prećišćavanje na separaciji.

1982

Izrada regulatornog uređaja na gasovodu za korišenje zemnog gasa.

1988

Izgrađena nova oprema za prosejavanje peska i druga linija za obložene peskove sa uređajima za prečišćavanje.

1990

Izgradnja novoga crpilišta na potoku Drtijščica

1998

Promena vlasničke strukture preduzeća TERMIT u deoničko društvo

1999

Nabavka linije za obložene peskove Webac

2002

Početak izrade jezgara po croning postupku.

2003

Izgrađena nova upravna zgrada u Drtiji

2005

Izgradnja filter prese

2006

Instaliranje nove automatske pakirne linije

2008

Izrada zrna postupkom hladne kutije. Uspostava HOLTERMIT-a.

2010

Povećanje kapaciteta uređaja za prosejavanje peska

2011

Izgradnja nove sušare Allgaier

2012

Preselenje proizvodnje pogona Ilpos u Moravče

2013

Proširenje proizvodnih i skladišnih prostora – Instaliranje nove bezoperatorne 50 tonske mosne vage.

2014

Proširenje i povećanje kapaciteta Croning i Cold box jezgraone

2015

Početak izgradnje PSO ( proizvodno skladišnog objekta )