Izgrada jezgri po hladnum postupku

Jezgre po Cold box postupku izrađujemo na 11 stroja. Mješavina se priprema na bazi osnovnog pijeska sa dodatkom smola, koje su na bazi fenolformaldehida i poliuretnaskih smola. Ovisno o veličini i zahtjevnosti jezgre, smola se dodaje u od 0,7-1%.Nakon upucavanja pješčane mješavine u u model, jezgra se učvrščava uplinjenim DMPA (dimetilpropil amin). Izrađene jezgre se očiste od srhova, u večini slučajeva se spali nastavak od upucavanja, te se u večini slučajeva se jezgre premazuju. Ovisno o zahtjevnosti i veličine jezgara, premazi su na bazi ugljika, cirkon silkata ili alumosilikata. Premazi su na bazi alkohola ili na vodenoj osnovi. Alkoholni premazi se ne pale, jer bi moglo doći do oštečenja površine jezgre, zbog visoke temperature. Strojevi su moderno opremljeni i ekološko neupitni, pošto imamo napravu za čiščenje, koja služi za neutralizaciju plinova (amina).

provjerite

Izgrada jezgri po toplom postupku

Za izradu jezgara po toplom (VRUĆEM) postupku koristi se obloženi pesak iz vlastite proizvodnje,različitih kvaliteta, zavisno od zahteva jezgra. Posedujemo instalirano 5 mašina, različitih dimenzija vodećih ploča. Ukoliko su zahtevi kuapaca takvi postoji mogućnost izrade šupljih (na okretnoj) i kompliciranih jezgara. Pesak se u jezgreniku zagreje do temperature 300 oC, sa različitim vremenima zadržavanja. Nakon izrade jezgra se čiste od srhova, po potrebi premazuju sa kod nas izrađenim premazom i pažljivo i bezbedno pakuju. Tako su jezgra pripremljena za direktno ulaganje u kalupe u livnicama.

provjerite

Anorganic

Proces proizvodnje anorganskog zrna je jedan od novijih procesa proizvodnje jezgre i temelji se na anorganskim tvarima.

Anorgansko vezivo i anorganski aditiv dodaju se pijesku, koji je u obliku praška ili tekućine. Vezivo je bazično, niske viskoznosti, na bazi vode.

provjerite