ANORGANIC PROCEDURE FOR CORE-MAKING

Možemo zaključiti da ovaj proces ima sledeće prednosti:

  • čišćenje odlivaka – uklanjanje jezgara nakon livenja je veoma jednostavno, jer se razbijanje jezgra postiže valjanjem odlivaka u vodu,
  • konsolidacija jezgara u procesu se zasniva isključivo na toploti,
  • odlivci su bez grešaka zbog gasova koji bi se razvili u livnim zrnima,
  • bez emisija na radnom mestu u proizvodnji jezgara, kao i sa samim lijevanjem u livnici.

Kontakt

Invalid
Invalid
Invalid
Invalid
Invalid

There seems to be some errors. Please check all the fields.

SEND

Thank you. We will respond to you shortly