O Podjetju

termit

 

Družba TERMIT d.d., ustanovljena leta 1960, je rudarsko podjetje za proizvodnjo in predelavo kremenovih peskov ter izdelavo pomožnih livarskih sredstev za livarne in železarne.

S svojim proizvodnim programom nudimo rešitve in inovativne tehnologije za potrebe livarstva, gradbeništva, urejanja športnih igrišč in travnatih površin v državah  Srednje in Jugovzhodne Evrope.

Iz lastnih oplaščenih, sušenih in sejanih peskov izdelujemo jedra po Croning in Cold-Box postopku.

S programom pomožnih livarskih sredstev pokrivamo vse proizvodne procese v livarnah; od izdelave jeder, priprave taline, formanja, premazovanja, do litja vseh vrst železnih in barvnih kovin.

Kvaliteto naših proizvodov in storitev zagotavljamo s pridobljenimi mednarodnimi certifikati  ISO 9001,  ISO 14001 in OHSAS 18001.

V zadnjih letih veliko vlagamo v tehnologijo in posodobitev proizvodnje, kar nam omogoča dolgoročni razvoj.

1961
Pridobitev Dovoljenja za izkoriščanje kremenovega peska št. 09/31/4-61
1964
Izgradnja skladišča surovin, delavnice in laboratorija v obratu Ilpos. V obratu Peskokopi je bil zgrajen oddelek za proizvodnjo tlačne mase. 1964
1965
Postavljena prva sušilnica za kremenov pesek in izdelana prva naprava za izdelavo oplaščenega peska v obratu Peskokopi, v obratu Ilpos odprli oddelek za proizvodnjo eksotermnih sredstev.
1972
Postavitev večje sušilne peči in odpraševalne naprave, nakup nove linije Fordath 2000 za oplaščevanje peska po croning postopku.
1981
Postavitev nove separacije, sušilnice in pripadajoča infrastruktura, izgradnja oddelka kislih mas in malt, postavitev čistilnih naprav separacije.
1982
Izdelava regulacijske naprave na plinovodu za uporabo zemeljskega plina.
1988
Zgrajena nova sejalnica in druga linija za oplaščene peske s čistilnimi napravami.
1990
Izgradnja novega črpališča na potoku Drtijščica
1998
Lastninsko preoblikovanje podjetja TERMIT v delniško družbo
1999
Posodobitev linije za oplaščene peske Webac
2002
Pričetek izdelave jeder po croning postopku
2003
Zgrajena nova upravna stavba v Drtiji
2005
Izgradnja filterne stiskalnice
2006
Postavitev nove avtomatske pakirne linije
2008
Izdelava jeder po cold box postopku. V veliki želji, da bi se obranili prevzemov in lastništvo družbe ohranili še naprej, smo ustanovili holdinško družbo HOLTERMIT d.o.o.
2010
Povečanje kapacitet sejalnice
2011
Izgradnja nove sušilnice Allgaier
2012
Preselitev proizvodnje obrata Ilpos v Moravče
2013
Širitev proizvodnih in skladiščnih oddelkov – Postavitev nove brezoperaterne 50 tonske cestne tehtnice
2014
Povečanje in širitev zmogljivosti Croning in Cold Box jedrarne.
2015
Pričetek novogradnje PSO (proizvodno skladiščnega objekta)