O Podjetju

termit

 

Družba TERMIT d.d., ustanovljena leta 1960, je rudarsko podjetje za proizvodnjo in predelavo kremenovih peskov ter izdelavo pomožnih livarskih sredstev za livarne in železarne.

S svojim proizvodnim programom nudimo rešitve in inovativne tehnologije za potrebe livarstva, gradbeništva, urejanja športnih igrišč in travnatih površin v državah  Srednje in Jugovzhodne Evrope.

Iz lastnih oplaščenih, sušenih in sejanih peskov izdelujemo jedra po Croning in Cold-Box postopku.

S programom pomožnih livarskih sredstev pokrivamo vse proizvodne procese v livarnah; od izdelave jeder, priprave taline, formanja, premazovanja, do litja vseh vrst železnih in barvnih kovin.

Kvaliteto naših proizvodov in storitev zagotavljamo s pridobljenimi mednarodnimi certifikati  ISO 9001,  ISO 14001 in OHSAS 18001.

V zadnjih letih veliko vlagamo v tehnologijo in posodobitev proizvodnje, kar nam omogoča dolgoročni razvoj.

1960
Ustanovitev podjetja
1961
Pridobitev Dovoljenja za izkoriščanje kremenovega peska št. 09/31/4-61
1965
Postavljena prva sušilnica in izdelana prva naprava za proizvodnjo oplaščenega peska
1972
Postavitev večje sušilne peči in odpraševalne naprave, nakup nove linije Fordath 2000 za oplaščevanje peska po croning postopku.
1988
Zgrajena nova sejalnica in druga linija za oplaščene peske s čistilnimi napravami.
1998
Lastninsko preoblikovanje podjetja TERMIT v delniško družbo
1999
Posodobitev linije za oplaščene peske Webac
2002
Pričetek izdelave jeder po croning postopku
2003
Sprememba sedeža družbe
2008
Izdelava jeder po cold box postopku. Ustanovitev družbe HOLTERMIT.
2012
Preselitev proizvodnje obrata Ilpos v Moravče
2015
Pričetek novogradnje PSO (proizvodno skladiščnega objekta)
2017
Otvoritev Poslovno skladiščnega objekta in pričetek obratovanja